golnar

آخرین اخبار در مورد بهزیستی کرمانشاه

ثبت ۶۵۰۱ دادخواست در سامانه تصمیم

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه گفت : از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ کرمانشاهی درخواست‌های خود را در سامانه تصمیم ثبت کرده اند. مسعود پایدار معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه گفت : از تعداد در خواست های ثبت شده در سامانه تصمیم ۳ هزار و ۸۷۴ پرونده مختومه و ۶۴۴ پرونده معادل ۱۸.۱۸ درصد به سازش رسیده است. سامانه تصمیمپرونده مختومهوی با بیان اینکه بقیه پرونده‌ها در ...