golnar
29 آبان 1401 - 20:40

ثبت ۶۵۰۱ دادخواست در سامانه تصمیم

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه گفت : از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ کرمانشاهی درخواست‌های خود را در سامانه تصمیم ثبت کرده اند.

مسعود پایدار معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه گفت : از تعداد در خواست های ثبت شده در سامانه تصمیم ۳ هزار و ۸۷۴ پرونده مختومه و ۶۴۴ پرونده معادل ۱۸.۱۸ درصد به سازش رسیده است.

سامانه تصمیمپرونده مختومهوی با بیان اینکه بقیه پرونده‌ها در حال بررسی است افزود: سال گذشته هزا ر و یک پرونده که ۲۱.۹۵ درصد را شامل می‌شد به سازش رسید.

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: نداشتن تسلط بر تکنیک‌های مرتبط با مهارت‌های زندگی، مسئولیت پذیر نبودن، اعتیاد، بیکاری، اختلالات روانی از درخواست‌های ثبت شده در سامانه تصمیم است .

باشگاه خبرنگاران جوانکرمانشاهکرمانشاه

شناسه خبر: 869476